Till gröna ängar

Musikprov


Text&Musik: Pugh Rogefeldt, Copyright Pugh Rogefeldt / Warner-Chappell


Din längtan ut

till gröna ä-ä-ä-ngar

tar aldrig slut

gå ditut!

 

När du finns där

finns blåa ä-ä-ä-ngar

bakom din längtan

framför din död