Stockholm


Text&Musik: Pugh Rogefeldt, Copyright Pugh Rogefeldt / Warner-Chappell


Stockholm, Stockholm stad i världen

Stockholm, Stockholm världens stad

Stockholm, Stockholm härlig är den

Stockholm, Stockholm gör mej glad

 

Polarna flyger till Cuba

Flickorna går för Paris

Mej får man bjuda och truga

Men här är jag bra på nå´ vis

 

Stockholm…

 

Sångerna gick över Söder

Bellman besåg Gamla stan

Här går en annan och glöder

Mitt bland trafikljusens barn

 

Stockholm…

 

Går du på Sko-Unos marker

Lyssnar till Kungsgatans brus

Ska du få se mina parker

Ska du få bo i mitt hus

 

Stockholm…